top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Geldigheid
- Bij ons kunt u aan alle lessen deelnemen, zowel in de Merel (Rockanje) en de outdoor activiteiten;
- En met een lidmaatschap voor 1 x per week is het toegestaan de week daarna in te halen, dus 2 keer de week daarna te trainen.

Betaling
Onze tarieven zijn berekend op 4 weken. Maar daardoor zouden er eigenlijk jaarlijks 13 ongelijke termijnen ontstaan. Daarom en gelijktijdig ter compensatie van jaarlijks uitvallende trainingsuren factureren wij slechts 12 keer per jaar, vast rond de 1e van iedere maand. U krijgt hiervoor dan maandelijks een email met als bijlage de factuur en een iDEAL link waarmee u heel makkelijk de betaling kunt uitvoeren;
- Betaling dient voor de 15e van iedere maand op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Inschrijven en lidmaatschap
- Het inschrijfgeld dient altijd CONTANT te worden voldaan bij inschrijven en of aanvang van de eerste les;
- Voor inschrijving gaat altijd eerst een GRATIS proefles vooraf.

Uitschrijven
- Het opzegtermijn is 1 maand;
- Uitschrijving gaat pas in aan het eind van de maand van opzegging;
- Opzeggen kan mondelijk, maar voor de duidelijkheid (voor u en voor ons) adviseren wij dit per email te doen
  via info@westvoornesportief.nl. Daarna volgt een bevestigingslink waarbij u ook de reden van opzegging kunt aangeven;
- Tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap is alleen mogelijk met een doktersverklaring.

Algemene voorwaarden en gedragsregels
- Het dragen van correcte kleding en schone indoor sportschoenen is verplicht;
- Bij ongepast gedrag binnen of buiten de sportschool behouden wij het recht het lidmaatschap (per direct) te ontbinden;
- Westvoorne Sportief is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en/of ongevallen, letsel voor tijdens en/of na het sporten;
- Een ieder die lid is of wordt van onze sportschool dient in goede gezondheid te verkeren en bij twijfel daarin
  zelfstandig het initiatief te nemen een arts te raadplegen;
- De minimale leeftijd waarop men zich als lid kan inschrijven is 6 jaar;
- Leeftijd onder de 18 jaar, alleen met goedkeuring van ouders of voogd. Zij dienen het inschrijfformulier te ondertekenen en
  in te staan voor het voldoen van de kosten van het lidmaatschap;
- Het lidmaatschap is berekend op 4 weken. Om de uitvallende uren (vakanties e.d.) te compenseren, rekent Westvoorne Sportief slechts 12 keer per jaar i.p.v. 13 termijnen;
- Tijdelijk stopzetten, bijvoorbeeld tijdens vakanties, is niet mogelijk;
- Bij betalingsachterstand behoud Westvoorne Sportief het recht het lidmaatschap te ontbinden en te verwijderen uit het
  leden bestand. Waarbij wij voor de achterstand een incassobureau in zullen schakelen waarbij het lid de kosten zal dragen;
- Bij opnieuw aanmelden dient het lid zich opnieuw in te schrijven en zo ook opnieuw inschrijfgeld te betalen.

bottom of page